Privacybeleid

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring geeft u details over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze website https://nl.maxgoldhouse.com/

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.

Goldhouse Inmobiliaria Real Estate S.L. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

Contact details
Onze volledige details zijn:
Volledige naam van de rechtspersoon: Goldhouse Inmobiliaria Real Estate S. L. (CIF - Reg. nr. B.54522099 Registro Alicante, Spanje)
E-mailadres: [email protected]
Postadres: Calle Manuel de Falla s / n - Centro Comercial Rioja Local 45, 03189 Orihuela Costa (Alicante) Spanje

Het is erg belangrijk dat de informatie die we over u bijhouden juist en actueel is. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens op enig moment veranderen door een e-mail te sturen naar [email protected].

2. WELKE GEGEVENS KUNNEN WE OVER JOU VERZAMELEN, VOOR WELK DOEL EN OP HOE VERWERKEN WE HET

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die in staat is om een persoon te identificeren. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens zoals analytische gegevens.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:

3. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over u verzamelen doordat u de gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie over dit https://nl.maxgoldhouse.com/cookiebeleid

We kunnen gegevens ontvangen van externe partijen, zoals analyseproviders zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, advertentienetwerken zoals Facebook die buiten de EU zijn gevestigd, zoals aanbieders van zoekinformatie zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, aanbieders van technische, betalings- en bezorgingsdiensten.

4. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze wettelijke grond om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, is uw toestemming voor onze legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Volgens de privacy- en elektronische communicatieregelgeving kunnen we u marketingberichten van ons sturen als (i) u ons om informatie over onroerend goed te koop heeft gevraagd of (ii) u hebt toegestemd om marketingcommunicatie te ontvangen en dat zolang u niet die communicatie niet hebt beëindigd. U kunt op elk moment ervoor kiezen om geen marketingmails meer van ons te ontvangen.

Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, krijgen we uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt ons of derde partijen vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Als u opteert voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties enz.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus voor uw persoonlijke gegevens, dus de Europese wetgeving verbiedt overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER, tenzij de overdracht aan bepaalde criteria voldoet.

Veel van onze externe serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, doen we ons best om een vergelijkbare mate van beveiliging van gegevens te waarborgen door te zorgen dat ten minste één van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt getroffen:

Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zonder toestemming. We staan ook toegang tot uw persoonlijke gegevens toe aan die werknemers en partners die een zakelijke behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en moeten deze vertrouwelijk houden.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

8. GEGEVENSVERLENING

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, bekijken we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat wij van klanten tot zes jaar na aankoop van onroerend goed basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) bijhouden.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang tot, correctie, uitwissing, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdracht van gegevens en (waar de rechtmatige grond van verwerking toestemming is) een aanvraag in te dienen om uw toestemming in te trekken.

U kunt meer over deze rechten bekijken op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

http://www.privacycommission.be/

Als u één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is of weigeren om aan uw verzoek te voldoen in deze omstandigheden.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen.

Als u niet tevreden bent met welk aspect van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

http://www.privacycommission.be/

We zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u een klacht heeft, zodat we kunnen proberen het voor u op te lossen.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

11. COOKIES

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die we gebruiken op https://nl.maxgoldhouse.com/cookiebeleid.html